YACHT DAY II - 27 listopada 2014

27 listopada 2014, w Audytorium Sipowicza na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej odbyło się drugie spotkanie oraz panel dyskusyjny z udziałem projektantów i producentów jachtów w Polsce oraz specjalistów i wykładowców WOiO PG pt. YACHT DAY.

 

Celem w/w spotkania - było podsumowanie projektu PRAKTYKI 2014 - realizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty oraz Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Spotkanie - adresowane głównie do studentów Wydziału zaplanowano w kontekście spraw związanych z przyszłą możliwością zatrudnienia absolwentów Wydziału w polskim (i nie tylko) przemyśle jachtowym.

Witając wszystkich uczestników spotkania Dziekan WOiO PG dr hab. inż. Janusz Kozak przypomniał o światowej inicjatywie CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) - projekcie, według którego to właśnie studenci w sprzężeniu z przemysłem i w działaniu zespołowym mają Wymyślać - Projektować - Wdrażać - Eksploatować efekty zdobywanych kompetencji.

Następnie, głos zabrał Sebastian Nietupski - prezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty, który przedstawił możliwości tego przemysłu i omówił udział Izby w realizacji projektu PRAKTYKI 2014
Obecnie nasz kurczący się przemysł okrętowy (oczywiście poza stoczniami remontującymi statki, gdzie osiągnięcia są bardzo widoczne), nie wchłania takiej ilości nowej kadry inżynierskiej. Dzisiaj produkujemy jachty żaglowe i motorowe, zarówno te tańsze, bardziej dostępne dla przeciętnych kieszeni, jak również i te z najwyższej półki. Firmy, takie jak np.: Delphia Yachts Kot Sp. j., Galeon, Ostróda Yacht Sp. z o.o., Sunreef Yachts i wiele innych ugruntowały już swoją pozycję w świecie. Polski przemysł jachtowy to nie tylko stocznie (bardzo znane i bardzo duże), ale również i dostawcy materiałów do ich produkcji i producenci osprzętu.
Dlatego bardzo ważnym czynnikiem jest przygotowywanie kadry potrafiącej sprostać wymogom czasów i umiejętnie współpracującej z przyszłymi pracodawcami już na etapie swoich studiów. Stąd i kształcenie przyszłych inżynierów powinno mieć zmodyfikowany charakter - dostosowujący umiejętności absolwentów do dzisiejszych realiów produkcyjnych.

Następnie Prodziekan WOiO PG M.H.Ghaemi zapoznał wszystkich uczestników spotkania z głównymi celami i założeniami realizacji na wydziale projektu pn. Inżynier Przyszłości –CDIO . Obecnie planowany przebieg nowego sposobu kształcenia jest jeszcze dyskutowany, ale z racji oparcia go na zespołach projektowych - bardzo ważnym elementem będzie pozyskiwanie tematów do właściwych, celowych i potrzebnych projektów. Jedną z form ich pozyskiwania ma być ścisła współpraca z przemysłem. Podpisane porozumienie z Polską Izbą Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty stworzyło takie możliwości w zakresie projektowania, produkcji, przyjętych założeń był projekt PRAKTYKI 2014.

Następnie Pełnomocnik dziekana ds. praktyk mgr inż. D.Duda, przedstawił założenia i procedurę realizacji praktyk w 2014 roku ,które były realizowane we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty.

I etap - spotkanie studentów i przedstawicieli firm na 27 Targach Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA - 12 - 15 lutego 2014 – zorganizowano wyjazd dla grupy 42 studentów.
Odbyły się indywidualne, wstępne rozmowy studentów na temat możliwości odbycia praktyki w wybranej firmie. Ustalono też program wizyt/ wycieczek studentów w wybranych firmach.

II etap - wizyty studyjne w miesiącach kwiecień i maj br. w następujących firmach 42 studentów:

1. Ostróda Yacht Sp. z o.o. - Ostróda
MODEL-ART Sp. z o. o. w Ostróda

2. Kotniz - Zdzisław Nietupski – Białystok
BALT-YACHT Stocznia Jachtowa – Augustów
Delphia Yachts Kot sp. j. – Olecko

3. "Sail Service" sp. z o.o. – Gdańsk

 

III etap - praktyki studenckie zakwalikowanych do programu 16 studentek i 16 studentów:

  1. MODEL-ART Sp. z o. o. - 4 osoby
  2. Ostróda Yacht Sp. z o. o. - 7 osób
  3. "Sail Service" Sp. z o. o. - 2 osoby
  4. Galeon Sp. z o.o. - 1 osoba
  5. Sunreef Yachts, HTEP Polska Sp. z o.o. - 4 osoby
  6. Delphia Yachts Kot Sp. j. - 12 osób
  7. Kotniz - Zdzisław Nietupski - 2 osoby

Razem: 32 osoby

 

Spotkanie ze studentami zakończył dziekan WOiO PG Janusz Kozak, prezentując realizowane i proponowane elementy procesu dydaktycznego. A później, już bardziej kameralnie, zainteresowane strony rozpoczęły dyskusję merytoryczną nad wdrażaną właśnie współpracą w projekcie PRAKTYKI 2015.

 

 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter