Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty podpisała List Intencyjny dot. współpracy z Politechniką Gdańską

Dnia 06.11.2013 na terenie Politechniki Gdańskiej rektor uczelni prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, oraz Prezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Sebastian Nietupski i Wiceprezes Piotr Jasionowski podpisali List Intencyjny dot. współpracy obu podmiotów.

 

Główne założenia w/w listu to:

A. Rozpoczęcie działań na rzecz stworzenia sieci współpracy w zakresie transferu wiedzy o charakterze gospodarczym w celu kreowania i organizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju nauki, dydaktyki oraz praktyki w obszarze zainteresowań obu stron, poprzez m.in.:

- wprowadzenie inkubatorów wspomagających powstawanie oraz rozwój przedsiębiorstw działających w oparciu o nowoczesne technologie w ramach sektora,

- utworzenie warunków do kreowania nowych lub ulepszania istniejących technologii na podstawie prowadzonych badań na instalacjach doświadczalnych oraz w oparciu o specjalistyczne wyposażenie Uczelni,

B. wspólne realizowanie i wspieranie programu uczelni INŻYNIER PRZYSZŁOŚCI, mające na celu przygotowanie studentów do nowych innowacyjnych wyzwań w przyszłej pracy w branży jachtowej m.in. poprzez cykl praktyk w stoczniach jachtowych , w zakałach produkcyjnych dostawców do sektora oraz organizowaniu wyjazdów na branżowe imprezy targowe w kraju jak i za granicą.

C. zorganizowanie corocznych spotkań tematycznych na uczelni pt. YACHT DAY - otwartych dyskusji z udziałem największych producentów jachtów w Polsce oraz specjalistów, projektantów , wykładowców i studentów WOiO PG.

 

Po podpisaniu listu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach YACHT DAY, podczas którego uczestnicy dyskutowali m.in. o projektowaniu i technologiach wytwarzania małych statków i jachtów, praktykach studenckich, projektach grupowych, pracy dyplomowej i stażu przemysłowym, relacjach przemysł-dydaktyka-nauka, studiach zamawianych, a także o potrzebach dokształcania pracowników firm przez uczelnie.

Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili:

*Prorektor ds. kształcenia PG, dr hab. inż. M. Dzida- Propozycje wprowadzania elementów CDIO w kształceniu inżynierów na PG. Realizowane i proponowane elementy Projektu INŻYNIER PRZYSZŁOŚCI

*Prezes POLSKICH JACHTÓW S. Nietupski - Prezentacja Izby oraz polskiego przemysłu jachtowego: Status i perspektywy - Stocznie jachtowe – Dostawcy i producenci osprzętu.

*Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, dr hab. inż. J. Kozak –Kompetencje/Umiejętności WOiO dla gospodarki w zakresie technologii produkcji małych statków i jachtów. Realizowane i proponowane elementy procesu dydaktycznego.

O dalszych pracach i kolejnych spotkaniach Zarząd Izby będzie informował na bieżąco.

P.S. Zarząd Izby dziękuje Panom Tadeuszowi Wojtowiczowi oraz Andrzejowi Kiszkurno za pomysł oraz wkład merytoryczny w przygotowaniu w/w projektu współpracy ze strony sektora.

 

 

ZDJĘCIA: Cezary Spigarski - PG

 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter