Andrzej Janowski - Honorowym Członkiem Polskiej Izby

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że dnia 21 czerwca, na Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby, nadaliśmy Panu ANDRZEJOWI JANOWSKIEMU - Prezesowi w latach 2009-13, status " Honorowego Członka Polskiej Izby".

Zasłużony kapitan jachtowy i motorowodny, aktywny działacz w Polskim Związku Żeglarskim i Łódzkim OZŻ, Komandor PPJK. W 2008 roku odznaczony medalem za ” Szczególne zasługi dla Żeglarstwa Polskiego” - przyznawanym przez PZŻ. A przy tym wszystkim, ciepły, serdeczny i otwarty człowiek, zawsze chętny i skory do pomocy.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w działalność Polskiej Izby!


 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter