Wybory nowego Zarządu Izby - 2013.03.14 Ostróda

W dniu 14 marca 2013 roku w Ostródzie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty, związane z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających , po rezygnacji dwóch członków Zarządu:

- Prezesa Andrzeja Janowskiego oraz Członka Zarządu Pana Jerzego Rakowicza .


Dzięki dużej frekwencji spotkanie okazało się bardzo owocne . Oprócz wyborów uzupełniających, została także podjęta uchwała dotycząca zmian w statucie Izby. Najważniejszą zmianą jest zapis w §30 pkt. 3 Statutu , mówiący o tym , iż skład Zarządu będzie wynosił obecnie od 3 do 7 osób. Jest to zmiana bardzo korzystna, gdyż Zarząd w powiększonym składzie jeszcze lepiej będzie w stanie podzielić obowiązki między siebie, a w przypadku ewentualnych sytuacji losowych poszczególnych Członków możliwe jest działanie Zarządu w zmniejszonym składzie co nie paraliżuje pracy Izby i nie powoduje natychmiastowej konieczności zwoływania nowego Walnego Zgromadzenia.
Jednak najważniejszym punktem spotkania były wybory. Ustępujący Prezes Andrzej Janowski jako kandydata zgłosił Pana Sebastiana Nietupskiego, do czerwca 2012 pełniącego funkcję Wice Prezesa Izby.
Kandydat przedstawił swój program wyborczy i w krótkich słowach przekonał członków do swojej wizji kierowania Izbą.
W tajnym głosowaniu jednogłośnie Sebastian Nietupski został wybrany na nowego Prezesa.
Podczas swojego wystąpienia nowo wybrany Prezes zaproponował osoby z którymi chciałby współpracować w Zarządzie. W tajnym głosowaniu członkowie Izby podzielili opinię Prezesa i na członków Zarządu wybrali następujące osoby:

WICEPREZES 1 - PHILIP SCOTT ( PARKER )
WICEPREZES 2 - PIOTR JASIONOWSKI ( OSTRÓDA YACHT ) wybory uzupełniające
CZŁONEK ZARZĄDU 1 - MAGDALENA JANOWSKA ( JANMOR ) wybory uzupełniające
CZLONEK ZARZĄDU 2 - ZBYSZEK STOSIO ( PZŻ )
CZŁONEK ZARZĄDU 3 - JACEK ORYL ( YACHT EXPO ) wybory uzupełniające
CZŁONEK ZARZĄDU 4 - MAREK KOZŁOWSKI ( BALT YACHT ) wybory uzupełniające

Nowy Zarząd ma nadzieję na owocną współpracę ze wszystkimi Członkami Izby oraz na pozyskiwanie nowych Podmiotów do szeregów Stowarzyszenia , a o swoich pracach i postępach na bieżąco będzie informował.

 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter