List z Min. Spraw Zagranicznych

Szanowny Panie,

Chciałbym uprzejmie poinformować, iż w bieżącym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje działania mające na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w regionie Ameryki Łacińskiej –przewidujemy  m.in. organizację misji gospodarczych do wybranych państw regionu. Zaczynamy najprawdopodobniej od Chile i Peru (II poł. kwietnia), Brazylii (maj, czerwiec  - z udziałem Ministra najprawdopodobniej), potem Meksyk i ew. Argentyna – II połowa roku. Nie wykluczamy też innych państw. Wydarzeniem poprzedzającym misje ma być duża konferencja w Warszawie dla wszystkich zainteresowanych stron, z udziałem firm, przedstawicieli administracji, ambasad, samorządów gospodarczych, firm konsultingowych etc. (marzec, kwiecień br.)

Prosimy uprzejmie o informację nt. zainteresowania polskich producentów jachtów rynkami Ameryki Łacińskiej  oraz  udziałem w ww. seminarium  i misjach. Jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie propozycje, sugestie i pomysły dot. dalszej współpracy.  

Bardzo będę wdzięczny za odpowiedź i kontakt.

P.S.  W kontekście kryzysu gospodarczego w państwach Europy Zachodniej, uważamy za wskazane poszukiwanie ekspansji eksportowej na innych rynkach, charakteryzujących się wysokim popytem importowym. Sprzyjająca atmosfera polityczna i dobra kondycja gospodarcza państw AŁ powinny stanowić bodziec dla większego zaangażowania polskich przedsiębiorstw w tamtym regionie. Nasze analizy rynkowe pokazują olbrzymi potencjał takich państw jak Brazylia, Chile, Meksyk, Peru, czy Argentyna.

Pozdrawiam serdecznie,

Miłosz Łabędź

Attaché


Departament Dyplomacji Ekonomicznej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

www.msz.gov.pl
www.poland.gov.pl

 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter