POLBOAT na targach w Dusseldorfie

W dniach 21 - 29.01.2012 w Dusseldorfie odbyły sie jedne z największych targów żeglarskich w Europie - BOOT. POLBOAT rozumiejąc fakt, iż w/w impreza odbywa się na terenie Niemiec, naszego najważniejszego partnera handlowego, postanowił uczestniczyć w tym wydarzeniu w sposób aktywny.

 

 

Dzięki zawiązaniu ścisłej współpracy z Konsulatem RP w Kolonii , zostało zorganizowane wspólne stoisko Konsulatu RP oraz Izby. Stoisko miało charakter informacyjny a nasi pracownicy informowali potencjalnych odwiedzających o możliwościach naszego sektora, jak również kierowali bezpośrednio na stoiska polskich producentów na w/w tagach. Ponadto doszło do spotkań z przedstawicielami dwóch niemieckich pism branżowych: Bootshandel oraz YACHT. Na spotkaniach została przedstawiona siła i potencjał naszej branży jak również obecna sytuacja gospodarcza kraju. Celem spotkań było namówienie przedstawicieli niemieckiej prasy do napisania artykułów dot. polskiej branży i jej znakomitych produktów.


Ponadto w dniu 23.01.2012 odbyło się na terenie targów Walne Zgromadzenie European Boating Industry, w którym to Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty ( POLBOAT ) również uczestniczyła. Na spotkaniu tym została omówiona sytuacja gospodarcza naszej branży w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Obecnie jest ona bardzo trudna, jednak wspólna praca ma na celu jednolite wypracowanie polityki pomagającej wzmocnić ochronę branży oraz jej członków w dobie kryzysu. Większość delegatów stwierdziło, iż kryzys fiskalny poszczególnych krajów w dużej mierze wpływa na słaby rozwój sektora. W związku z powyższym należy w sposób aktywny monitorować działania Parlamentu Europejskiego w zagadnieniach związanych z gospodarka morską. Dużą szansą na przetrwanie w tych czasach jest podjecie próby ekspansji na nowe , dobrze się rozwijające rynki Chin, Indii czy Brazyli. Nie jest to jednak proste, gdyż wymienione kraje chcąc chronić swój wewnętrzny rynek nakładają na produkty europejskie zaporowe cło importowe.

Na końcu ,chciałbym podziękować Konsulowi RP w Koloni - Panu Zbigniewowi Burdzy za pomoc i aktywne uczestnictwo w naszych działaniach.

Sebastian Nietupski - Wice Prezes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter