Biuletyn Informacyjny Nr 02/2011

Witamy serdecznie!

Po ponad roku od powołania nowych władz, nadszedł czas podsumowania dokonań Izby. W tym czasie organizacja przeszła pewne przeobrażenia , dokonały się nie tylko zmiany personalne ale także organizacyjne co pozwoliło na usprawnienie działania Izby.


Obecny Zarząd został powołany 08.04.2010r w składzie:

Andrzej Janowski  - Prezes
Philip Scott – V-ce Prezes
Sebastian Nietupski – V-ce Prezes
Zbigniew Stosio – Członek Zarządu
Jerzy Rakowicz – Członek Zarządu

W tym czasie Zarząd obradował 9 razy, podjął 13 uchwał.


I. Działania wewnętrzne Izby oraz na rzecz jej członków

1. Wyprowadzenie finansów Izby na plus. Możliwe to było dzięki zmianom organizacyjnym , polegającym na rezygnacji z funkcji Dyrektora Biura i podziale dotychczasowych obowiązków Dyrektora pomiędzy członków Zarządu. Zwiększona została także skuteczność ściągania składek członkowskich oraz pozyskany został nowy sponsor Izby – Raiffeisen Leasing .

2. Tradycyjnie Izba współpracując z organizatorami targów w Warszawie i Poznaniu zorganizowała na targach stoiska informacyjne, które były miejscem spotkań członków naszej organizacji.

3. W Warszawie podczas targów Wiatr i Woda miało miejsce spotkanie zainteresowanych członków Izby na którym to został przedstawiony plan działania Izby ( między innymi naświetlenie możliwości wykorzystywania dotacji unijnych dla firm z naszego sektora), jej dotychczasowe osiągnięcia oraz przedstawiony nowy sponsor Raiffeisen. W czasie tegorocznych targów mieliśmy również możliwość spotkać się z członkiem  
ICOMII  Panem Jouko Huju z Finlandii.

4. Podczas targów Wiatr i Woda  zostały zostały przyznane nagrody Izby w 3 kategoriach:
- jacht żaglowy- nagrodę przyznano firmie Delphia Yachts za jacht Delphia 46 CC
- jacht motorowy – nagrodę przyznano firmie Galeon za jacht Galeon 385 open
- osprzęt i wyposażenie – nagrodę przyznano firmie Sail Service za „żagle do sławnych jachtów"

Przyznano także nagrodę specjalna dla Yacht Expo za wkład w promocję sektora Żeglarskiego

5. Przedstawiciele Izby wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki z p. Ewą Swędrowską i Igorem Mitroczukiem w kwestii pilotowania programu dotyczącego wsparcia finansowego przez Ministerstwo naszej gałęzi przemysłu.

6. Zarząd Izby odbył cykl spotkań z organizacją Klaster Polskie Jachty , których celem było nawiązanie współpracy z tą organizacją , czego wynikiem było powstanie Konsorcjum Polskie Jachty za pomocą którego jeszcze skuteczniej i łatwiej członkowie Izby mogą korzystać ze środków przeznaczonych przez Unię Europejską ora z Min. Gospodarki na promocję polskiego przemysłu jachtowego.

7. Dzięki rozwojowi Izby oraz zabiegom jej Władz udało się pozyskać nowych członków i są to firmy: Sedna Yachts, PEM, Yacht Hornet, Sailsbook, Aquatic Yachts, Antila Yachts, Jakol Yachts. Witamy w naszym gronie!!

8. Kontynuowaliśmy współpracę z Włoskim Instytutem Handlu Zagranicznego, co zaowocowało kolejnym wyjazdem polskich firm na cykl spotkań z partnerami z Włoch do Viareggio.

9. Dzięki staraniom członków Zarządu Izby przyznano nam  dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki ,  z których to pieniędzy zostały opłacone składki Izby w organizacjach do których należy tj. : ICOMII oraz EBI

10. Na przełomie maja i czerwca została zorganizowana wizyta przedstawicieli FINBOAT w Polsce . Firmy które zgłosiły swoją chęć przyjęcia delegacji z  Finlandii ( 24 osobowa) miały możliwość spotkań z partnerami ze Skandynawii.

11. Zarząd zgłosił do Urzędu Patentowego logotyp oraz nazwy: POLBOAT, Polskie Jachty, Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych w celu ochrony naszego mienia intelektualnego.


II. Działania na zewnątrz Izby

KRAJOWE:

1. Objęcie Patronatem Honorowym Regat o Puchar Poloneza – kwiecień 2011   
2. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami polskiego i europejskiego przemysłu jachtowego w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku w ramach Europejskiego Dnia Morza, w którym udział wzięli przedstawiciele Min. Gospodarki, EBI, Komisarze Europejscy odpowiedzialni za sprawy morskie .
3. Udział w spotkaniu z senatorem Głowskim ( obecny prezydent Piły) w kwestii aktywacji drogi wodnej E70.
4. Przygotowanie raportu dot. Przemysłu Jachtowego w Polsce za rok 2010 dla ICOMII oraz dla sponsora Raiffeisen Leasing w celu publikacji w specjalnej broszurze leasingu i banku dla klientów.

ZAGRANICZNE:

1. ICOMIA Conference Chicago – uczestnictwo w konferencji – czerwiec 2010
2. Ateny Boat Show – wizytacja targów na zaproszenie Ambasady Polskiej w Grecji – październik 2010
3. Metz Amsterdam – wizytacja targów i spotkanie z European Boating Industry w kwestii przystąpienia Izby do w/w organizacji
4. Dusseldorf BOOT – wizytacja targów, przystąpienie POLBOAT do EBI – styczeń 2011
5. Paryż – uczestnictwo w Sesji Plenarnej EBI – marzec 2011  
6. Oslo – uczestnictwo w targach, spotkanie z Prezesem NORBOAT , nawiązanie współpracy z  Wydziałem Handlowym Ambasady RP w Oslo – marzec 2011
7. Portoroz w Słowenii – wizytacja targów na zaproszenie Ambasady RP w Słowenii – maj 2011  
8. Rotterdam- ICOMIA i EBI Conference – wprowadzenie członka Izby w osobie Pana Piotra Jasionowskiego do rady nadzorczej EBI – czerwiec 2011


III. Komunikacja wewnętrzna i wizerunek Izby

1. Została założona nowa strona internetowa , która pozwoliła usystematyzować oraz powiększyć dotychczasowy zakres informacji o Izbie , które tą drogą mogą czerpać jej członkowie. Strona na bieżąco jest aktualizowana.

2. Wydrukowane zostały plakaty oraz ulotki Izby , dodatkowo zrobione zostały banery Izby . Są to materiały promocyjne , które pozwalają na pokazywanie i przedstawianie naszej organizacji a co za tym idzie jej członków na arenie międzynarodowej.

3. Izba nawiązała także ściślejszą współprace z magazynem żeglarskim „Żagle”, dzięki czemu co miesiąc w kolejnych wydaniach gazety publikowane są informacje o bieżącej działalności Izby.


IV. Podziękowania

Podziękowania dla Yacht Expo jako Głównego Sponsora
Podziękowania dla firmy Raiffeisen Leasing jako Sponsora
Podziękowania dla Pana Waldemara Heflicha za jego pomoc w publikowaniu artukułów poświęconych pracy Izby  i doradztwo
Podziękowania dla Panów Jacka Oryla oraz Grzegorza Wiśniewskiego za współpracę w organizacji targów
Podziekowania dla Zdzisława Nietupskiego z firmy Kotniz za przygotowanie nagród Izby wręczanych corocznie na targach Wiatr i Woda
Podziękowania dla Pana Igora Mitroczuka z Min. Gospodarki za pomoc przy programie wspierania Polskiego Przemysłu Jachtowego
Podziękowania dla Pani Natalii Strarowieyskiej z Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego za pomoc w organizacji misji gospodarczej do Włoch
Podziękowania dla Pani Bogumiły Plachtej z Ambasady RP W Słowenii za pomoc podczas organizacji konferencji na targach w Portoroz w Słowenii
Podziękowania dla Pana Marka Słodownika za udostępnienie zdjęć polskich żaglowców wraz z opisami, pokazanych na stoisku Izby na targach w Słowenii
Podziękowania dla Pana Piotra Jasionowskiego za reprezentowanie Izby i dbanie o interesy naszego sektora na forum EBI
Podziękowania dla Pana Zbigniewa Stosio który jak ojciec zawsze nas przygarnie, oraz doradzi.


Z poważaniem

Zarząd Izby

 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter