Spotkanie z EBI na targach BOOT 2011 w Dusseldorfie

W dniach 22 – 24 stycznia 2011, przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych wizytowali targi BOOT 2011 w Dusseldorfie. Celem wizyty było zapoznanie się z aktualnymi trendami na rynku łodzi i jachtów w Europie oraz ocena pozycji polskiego przemysłu na tle konkurencji, jak również poziomu prezentacji produkcji polskiej.

 

Dnia 24 Stycznia delegat POLBOAT'u Piotr Jasionowski wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu europejskiego stowarzyszenia przemysłu jachtowego EBI. W trakcie zebrania przedstawiono oraz omówiono:


• sprawozdanie zarządu z działalności w roku 2010,  
• wyniki interpelacji EBI w instytucjach Unii Europejskiej w sprawie ceł antydumpingowych na włókno szklane importowane z Chin,
• stan konsultacji z instytucjami EU w sprawie zmian w przepisach dot. środków ratowniczych na jednostkach rekreacyjnych,
• stan prac nad nową polityką EU w sprawie rozwoju turystyki oraz działań EBI w kierunku uwzględnienia specyfiki rekreacji wodnej w nowej polityce EU oraz wynikających z niej programach rozwoju i wsparcia oraz regulacjach prawnych,
• plan działalności na rok 2011.


Zarząd organizacji złożył podziękowania za aktywny udział polskiego stowarzyszenia w pracach na rzecz uchylenia ceł antydumpingowych, podkreślając wysoką wartość merytoryczną dostarczonych przez POLBOAT materiałów i opracowań. Jednocześnie poprzez aklamację jednogłośnie, oficjalnie przyjęto POLBOAT w poczet członków European Boating Industry.
W ramach planu działań EBI na rok 2011 ustalono udział w International Maritime Day organizowanym pod auspicjami EU w ramach międzynarodowego kongresu IMO ( International Maritime Organization ), który odbędzie się 20 maja 2011 w Gdańsku. Jest to znakomita okazja do promocji jachtingu i sportów wodnych oraz wyeksponowania roli przemysłu jachtowego w Europie i Polsce. Jako członek EBI, Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych będzie odpowiedzialna za organizację udziału stowarzyszenia w tym wydarzeniu.

Piotr Jasionowski

 

 

 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter