Biuletyn Informacyjny Nr 01/2011

Drodzy Członkowie,

Na wstępie , w nowym roku 2011 Zarząd Izby życzy wszystkim pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Jako nowe władze wybrane w ubiegłym roku, chcielibyśmy na łamach w/w biuletynu informować Państwa o naszych działaniach, które poczyniliśmy lub planujemy poczynić w najbliższej przyszłości. Informacja takowa będzie wysyłana do wszystkich członków Izby co najmniej cztery razy w roku. Mamy nadzieję, iż naświetli to Państwu zakres naszych działań i pomoże wspólnie wypracowywać strategię rozwoju Izby w najbliższych latach.

Z pozdrowieniami

Zarząd Izby


W celu lepszego kontaktu prosimy kierować pytania bezpośrednio do :

1. Andrzeja Janowskiego - Prezesa Izby - e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 0048 42 719 33 44
2. Sebastiana Nietupskiego - Wiceprezesa - e-mai: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , te. 0048 85 740 86 04

BIULETYN 1/2011 - " Sprawozdanie z działalności zarządu w roku 2010 "

W miesiącu maju ubiegłego roku odbyło się pierwsze spotkanie nowego zarządu. Na spotkaniu zostały wyznaczone główne cele działalności na najbliższą kadencję. Są to:

CELE STRATEGICZNE:

1. podniesienie prestiżu Izby zarówno w sektorze jak i na świecie
2. Promocja członków Izby poza terytorium kraju - targi lub spotkania B2B
3. Pomoc członkom w ramach środowiska lokalnego w Polsce ( pozyskiwanie nowych kontaktów biznesowych )
4. Wpływ na gospodarcze ustawy rządowe dot. spraw członków Izby. Udział w pracach legislacyjnych.

BUDŻET IZBY

W związku z ujemnym bilansem - została podjęta decyzja o próbie znalezienia sposobu na redukcję kosztów - cel:
1. składki członkowskie regularnie płacone powinny pokrywać bieżące koszty stałe Izby
2. wpływy z tytułu sponsoringu powinny być wydatkowane na realizację celów strategicznych Izby
3. pozyskanie nowego sponsora np. banku

PLANY MARKETINGOWE

Podjęto decyzję o przygotowaniu katalogu Izby na CD , ' odpaleniu ' nowej strony www w języku pol. i ang. , przygotowaniu ujednoliconego papieru firmowego i wizytówek. Działania te będą realizowane w ramach dostępnych środków finansowych.

SPRAWY STATUTOWE

Podjęto decyzję o przygotowaniu zmiany statutu o:
- nową klasyfikację branż
- nową formę przesyłania informacji do członków ( poczta elektroniczna )

W roku ubiegłym zarząd spotykał się jeszcze 4 razy. Udało się nam zrealizować następujące działania:

• w celu łatwiejszego kontaktu w branży jak i z organizacjami międzynarodowymi ICOMIA i EBI - została przyjęta zwyczajowa nazwa Izby - POLBOAT

• została utworzona nowa strona internetowa Izby: www.polboat.eu oraz nowa skrzynka pocztowa biura: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

• została nawiązana bliższa współpraca z magazynem ŻAGLE , na łamach którego publikujemy najnowsze informacje dot. naszej działalności, a w/w gazeta stała się naszym PARTNEREM MEDIALNYM

• zostały sporządzone i wydrukowane nowe plakaty i ulotki Izby

• w celu realizowania planu oszczędnościowego - została rozwiązana umowa z Dyrektorem Biura, a jego obowiązki zostały podzielone pomiędzy członków zarządu

• zostało otwarte nowe konto bankowe w Banku Raiffeisen o nr 66 1750 1080 0000 0000 1301 7611. Stare konto w PKO SA zostało zamknięte.

• odbyliśmy następujące podróże zagraniczne:

- czerwiec 2010 Chicago - udział w międzynarodowej konferencji ICOMIA. Przedstawiciele: Philip Scott i Sebastian Nietupski.

- październik 2010 Ateny - na zaproszenie Polskiej Ambasady w Grecji wizytacja targów BOAT SHOW w Atenach. Przedstawiciele: Philip Scott i Sebastian Nietupski

- listopad 2010 Amsterdam - na targach METS spotkanie z przedstawicielami EBI ( European Boating Industry ). Przedstawiciele: Philip Scott , Sebastian Nietupski, Jerzy Rakowicz, Piotr Jasionowski. Cel: wynegocjowanie atrakcyjnych warunków przystąpienia do w/w organizacji

Wszystkie wyjazdy były finansowane ze środków prywatnych.

• zostały pozyskane w Ministerstwie Gospodarki fundusze unijne na zapłatę składek członkowskich w ICOMIA i EBI. Składki te zostały w całości sfinansowane dzięki wsparciu w/w środków

• rozpoczęliśmy rozmowy z Raiffeisen Leasing w celu pozyskania nowego sponsora

• zastrzegliśmy w Urzędzie Patentowym nasze dobra intelektualne jakimi są:

1. nazwa i logo POLSKIE JACHTY
2. nazwa i logo POLSKA IZBA PRZEMYSŁU JACHTOWEGO I SPORTÓW WODNYCH
3. nazwa POLBOAT

• odbyliśmy spotkanie w Ministerstwie Gospodarki w celu uzyskania informacji o możliwościach pozyskania środków unijnych dla naszych członków na imprezy targowe i reklamy medialne, jako że nasza branża została wytypowana przez w/w ministerstwo jako jedna z 15 sektorów, które będą mocno wspierane przez Polski Rząd na forum międzynarodowym.

• nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Klaster Polskie Jachty w celu stworzenia KONSORCJUM POLSKIE JACHTY na potrzeby planów Ministerstwa Gospodarki dotyczących pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych na imprezy targowe i kampanie medialne oraz spotkania B2B. Powodem stworzenia w/w konsorcjum jest możliwość łatwiejszego pozyskania środków wsparcia oraz w ramach porozumienia podział obowiązków wynikających z rozliczeń w/w pieniędzy przed ministerstwem

Najbliższe plany na pierwsze miesiące 2011 roku:

• wyprowadzenie finansów Izby na "plus"

• podpisanie umowy sponsorskiej z Raiffeisen Leasing

• podpisanie umowy KONSORCJUM POLSKIE JACHTY z Fundacją Klaster Polskie Jachty

• obecność ze stoiskiem na targach WIATR I WODA

W związku z powyższym chcielibyśmy się spotkać ze wszystkimi członkami Izby na w/w targach w dniu 4 marca o godz. 12.00 w sali konferencyjnej na I piętrze.

Chcemy Państwu zaprezentować:

1. 5 letni promocyjny plan KONSORCJUM POLSKIE JACHTY. Plan zawiera pozyskanie dla Państwa środków unijnych na imprezy targowe i spotkania B2B oraz kampanie medialne. Dofinansowanie pokrywa 60 % kosztów wydatkowanych na w/w imprezy.
Wszystkie szczegóły zostaną zaprezentowane na spotkaniu przez przedstawicieli Izby i Klastra.

2. Promocyjne produkty Raiffeisen Leasing oraz Raiffeisen Bank, które pomogą Państwu w rozwoju firm oraz w sprzedaży waszych wyrobów.

Bardzo nam zależy na Państwa obecności i do zobaczenia w marcu

Zarząd Izby

 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter